Brevetten

Ieder lid van de NVVV die in Nederland zelfstandig, dus zonder toezicht van een instructeur, het schermvliegen wil beoefenen, dient in het bezit te zijn van het vereiste geldige schermvliegbrevet.

Opleiding voor schermvliegen

De opleiding voor het schermvliegen geschiedt bij een door een NVVV erkende
instructeur. Deze instructeur is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit reglement door de cursisten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Minimum leeftijd

De minimum leeftijd voor het beoefenen van de schermvliegsport is 14 jaar. Voor het verkrijgen van een schermvliegbrevet moet men minimaal 16 jaar zijn.

Verplichte papieren

Tijdens het zelfstandig beoefenen van het schermvliegen dient men te kunnen overleggen:

 • de eigen medische verklaring dan wel een geneeskundige verklaring,
 • het schermvliegbrevet,
 • verzekering papieren,
 • logboek.

Algemeen

 1. Er wordt door de NVVV een schermvliegbrevet uitgegeven. Op het brevet staan de bevoegdheden van de piloot en de aantekeningen.
 2. Voor het verkrijgen en geldig houden van een brevet of aantekening dient men lid te zijn van de NVVV.
 3. Het bestuur heeft het recht om, voor haar moverende redenen, de geldigheid van een schermvliegbrevet of aantekening te beperken of te beëindigen.
 4. Voor het verkrijgen van een brevet moet voldaan worden aan theorie- en
  praktijkeisen.
 5. De verstrekking van een brevet wordt uitgevoerd nadat het voor verstrekking verschuldigde bedrag is overgemaakt.

Bevoegdheid

Zonder geldig NVVV brevet kunnen uitsluitend vluchten onder directe leiding en verantwoordelijkheid van een NVVV erkende instructeur worden gemaakt.
Deze vluchten kunnen leiden tot het behalen van een NVVV brevet. Dit NVVV brevet geeft de bevoegdheid om ook zelfstandig (zonder begeleiding) te vliegen.

Gelijkstelling

Een binnen- of buitenlands brevet kan door het Bestuur worden gelijkgesteld met een NVVV-schermvliegbrevet of aantekening. In geval van gelijkstelling kan het Bestuur op aanvraag een gelijksoortig NVVV-brevet afgeven.

Theoretische kennis Schermvliegbrevet

Voor het behalen van een schermvliegbrevet moet men voldoende kennis hebben van:

 • vliegtechniek;
 • aerodynamica;
 • meteorologie;
 • scherm en uitrusting;
 • reglementen en voorschriften.

Voor een schermvliegbrevet moet de leerling een, conform het examenreglement, door of vanwege het Bestuur afgenomen theorie-examen met goed gevolg afleggen bij een door de NVVV erkende instructeur/examinator.

Praktijkeisen schermvliegbrevet

De algemene praktijkeisen voor het schermvliegbrevet zijn:

 1. Het beheersen van de grondoefeningen:
 2. Het vlieg klaar maken en checken van de uitrusting;
 3. Beheersen 5 punten check;
 4. Piloot: schoenen, harnas, helm, carabiners (instrumenten, overige uitrusting);
 5. Risers, lijnen, speedsysteem;
 6. Scherm goed uitgelegd t.o.v de wind, onbelemmerde luchtinlaat;
 7. Windrichting en kracht;
 8. Luchtruim vrij.
 9. Het opzetten van het scherm en het starten;
 10. Het rechtuit- en slalom lopen met het opgezette scherm;
 11. Het afbreken van de start.
 12. Een 3 fasen start: opzetten, controleblik, versnellen;
 13. Vliegen met minimale en maximale snelheid;
 14. Bochten van 90 en 180 graden links- en rechtsom;
 15. Vooraf besproken circuit vliegen;
 16. Een veilige landing;
 17. Het vrijmaken van het landingsterrein;
 18. Een correct gevlogen acht binnen 20 seconden;
 19. Twee correct gevlogen bochten van 360 graden binnen 20 seconden;
 20. Landings-circuit vliegen;
 21. Doellanding binnen een cirkel met een straal van 15 meter;
 22. Correcte start met schuine wind, ware invalshoek ten minste 45 graden;
 23. Uitvoeren van een vooraf opgesteld vluchtplan;
 24. Sturen d.m.v. achterste lijnen;
 25. Vliegen met “oren”;
 26. De achterwaartse start.

(N.B. Voordat de grondoefeningen met succes zijn afgerond mag er niet met een schermvliegtoestel gevlogen worden).

Afgifte schermvliegbrevet

Door het bestuur van de NVVV erkende instructeur/examinator nemen de praktijk- en theorie-examens af. Deze instructeur/examinator zal in samenspraak met de piloot een examendatum vaststellen. Een examen dient bij het secretariaat van de NVVV gemeld te worden door een erkende instructeur/examinator.

Examen uitslag

De piloot zal direct na afloop van het examen de uitslag worden medegedeeld. De examinator zal bij een positief resultaat per omgaande aan de piloot een luchtwaardigheidsverklaring verstrekken en het resultaat (schriftelijk) aan het secretariaat van de NVVV melden.

Op verzoek van de piloot wordt, na betaling van eventuele verzekering, het betreffende schermvliegbrevet verstrekt.

Algemeen

Op het schermvliegbrevet of NVVV lidmaatschapskaart kunnen de volgende aantekeningen worden bijgeschreven:

 1. Lierman;
 2. Tandem piloot;
 3. Instructeur leervliegen;
 4. Instructeur bergvliegen;
 5. Examinator.
para_Advance_Zeta_120130709_1_S o8hoch_2
Wanneer je ook deze fascinerende sport wilt beoefenen
Word je nu lid van de NVVV!
button
© Copyright 2013 - 2023, All About Design